فهمیدن جایگاه سایت خود در موتور جستجو

با استفاده از لینک زیر شما می توانید براساس کلمه کلیدی مورد نظر خود، جایگاه خود را مورد بررسی قرار دهید. اگر جزء 10 صفحه اول باشید این سایت به شما نتیجه را نمایش خواهد داد. اگر نه مطممئن باشید که مسیری را برای رسیدن به جایگاه 50 سایت اول نیاز دارید. http://whatpageofsearchamion.com