روند رو به رشد پشتیبانی سکوهای ابری از اینترنت اشیاء تا ۲۰۲۰

روند رو به رشد پشتیبانی سکوهای ابری از اینترنت اشیاء تا ۲۰۲۰


بر اساس گزارش گارتنر، تحت عنوان “PaaS Innovation Continues Unabated” بازار سکوهای ابری با توجه به گسترش مباحث کلان داده‌ها و اینترنت اشیاء روند رو به رشدی را به خود گرفته است و پلت فرمهای متعددی برای پشتیبانی نیازمندی‌های جدید مبتنی بر کلان داده یا اینترنت اشیاء شکل‌گرفته‌اند. البته در این گزارش اشاره‌شده است که بلوغ PaaS هنوز کافی نیست و اغلب شرکت‌ها سعی می‌کنند با استفاده از فناوری‌های متن‌باز، سکوهای سفارشی و موردنیاز خود را طراحی و اجرا کنند. زیرا پروژه‌های پیچیده و بزرگ اینترنت اشیاء نیازمندی‌های متعددی دارند که ازجمله آن‌ها می‌توان به توسعه، یکپارچه‌سازی، پردازش رخدادها، پردازش قواعد، هماهنگی بین فرآیندها و تحلیل داده‌ها اشاره کرد که هر یک راهکارها و فناوری‌های خاص خود را می‌طلبند و کنار هم قرار دادن همه آن‌ها در یک پلت فرم برای پشتیبانی از سناریوهای کاربردی مختلف کار بسیار پیچیده‌ای است و سطح بالایی از بلوغ را می‌طلبد

روند رو به رشد سکوهای ابری اینترنت اشیاء تا ۲۰۲۰ به سمتی است که بیش از ۵۰ درصد برنامه‌های کاربردی جدید تا ۲۰۲۰ مبتنی بر اینترنت اشیاء خواهند بود و این موضوع بسیاری از معماری‌های رایج فعلی را در توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری دگرگون خواهد کرد، زیرا مشخصه‌ها و نیازمندی‌های اشیاء (فیزیکی یا مجازی) ازجمله آگاهی از محیط و رخدادهای محیطی در فرآیندهای تجاری و درنتیجه معماری نرم‌افزارها نفوذ خواهد کرد.
علاوه بر موضوع اینترنت اشیاء، در گزارش گران‌تر به مسائل دیگری نیز پرداخته‌شده است که قابل‌توجه است. تا سال ۲۰۱۸، بیش از ۷۰ درصد سازمان‌های فناوری اطلاعات که برای استقرار سکوهای ابری (PaaS) به‌صورت خصوصی برنامه‌ریزی کرده بودند، از مدل میکرو سرویس و مبتنی بر کانتینر استفاده خواهند کرد، بااین‌حال پیش‌بینی‌شده است که به دلیل بلوغ پایین سکوهای موجود، در ۸۰ درصد موارد، انتظارات از PaaS های خصوصی برآورده نخواهد شد، ولی تا ۲۰۱۹ بلوغ این سکوها به حدی می‌رسد که می‌توانند سطح قابل قبولی از کار آیی (Productivity) و کنترل (Control) را توأمان ارائه کنند.


لیست آخرین استانداردهای مرتبط با رایانش ابری:

ITU-T Y.3500 (08/14) Cloud computing - Overview and vocabulary    
ITU-T Y.3501 (06/16) Cloud Framework and high-level requirements  
ITU-T Y.3502 (08/14) Cloud Reference architecture  
ITU-T Y.3503 (05/14) Requirements for desktop as a service   
ITU-T Y.3504 (06/16) Functional architecture for Desktop as a Service   
ITU-T Y.3510 (02/16) Cloud computing infrastructure requirements   
ITU-T Y.3511 (03/14) Framework of inter-cloud computing   
ITU-T Y.3512 (08/14) Functional requirements of NaaS 
ITU-T Y.3513 (08/14) Functional requirements of IaaS 
ITU-T Y.3520 (09/15) Framework for end2end resource management   
ITU-T Y.3521/M.3070 (03/16) Overview of e2e cloud management   
ITU-T Y.3522 (09/16) e2e service lifecycle management requirements   
ITU-T Y.3600 (11/15) Big data - Cloud requirements and capabilities   
ISO/IEC 27017 Cloud Security
ISO/IEC 27040 Storage Security
ISO/IEC 27018 Privacy
ISO/IEC 27036 Secure Outsourcing
ISO/IEC 19084-4 SLA Security