نگاهی به معماری ابری

نسل سوم مراکز داده به صورت Storage Centric طراحی گردید .

Generation 3 مراکز داده با معماری هایی نظیر:

- Dynamic Data Center
- SOD
- Cloud

طراحی می‌گردد ، که از مهم‌ترین ، بروزترین و کارآمدترین آن‌ها می‌توان به معماری ابر اشاره نمود ، که با دو متدولوژی معروف v-Block و CI-MM طراحی و اجرا می‌گردد . یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های موردنیاز در معماری Cloud، انتزاعی سازی و Abstraction است که برخلاف روش‌های سنتی، می‌بایست در تمامی لایه‌های اصلی مرکز داده مورداستفاده قرار گیرد، تا بتوان به‌تمامی مزایای قیدشده در این معماری نائل شد.


از مهم‌ترین نتایج فرآيندهايي نظیر معماري سازماني یا EA: Enterprise Architecture ( با هرگونه Framework بی‌نظیر Zachman , DoDAF , TOGAF و ...) و يا در ابعاد کوچک‌تر آن ITMP طراحي و اجراي Data Center است . باوجود معماری انعطاف‌پذیری نظیر Cloud ، طراحي و اجرا مراكز داده با توجه به نوع فعاليت و Business Process هاي سازمان و اهداف استراتژیک مربوطه صورت گرفته و اساساً از پیش‌نیازهای EA و امثالهم مبری می‌گردد .

1-Infrastructure as a service (IaaS)
2-Platform as a service (PaaS)
3-Software as a service (SaaS)
4-Storage as a service (STaaS)
5-Security as a service (SECaaS)
6-Test environment as a service (TEaaS)
7-Desktop as a service (DaaS)