نرم افزار هوش تجاری BI

امروزه ابزار های متعددی تحت عنوان هوش تجاری Business Intelligence عرضه گردیده اند که در اطلاعات منابع مورد توجه مدیران هر بخش از سازمان را در قالب ظاهری دلنشین و گویا به آنان ارائه می دهد تا بتوانند با توجه به منابع قابل مشاهده در نرم افزار به تصمیم درست در مورد راهبرد های سازمان نزدیک شوند.

افزایش اثربخشی در فرآیند تصمیم گیری
داده های زیادی در سیستم های اطلاعاتی یک هتل وجود دارد. قسمتی از این داده ها از تراکنش های داخلی هتل و قسمتی از آن از منابع خارجی است. به هر حال حتی اگر داده ها به روش های سیستماتیک و ساخت یافته جمع آوری و ذخیره شده باشد، نمی توان به طور مستقیم از آنها برای تصمیم گیری استفاده کرد. این داده ها باید توسط ابزار مناسب استخراج و با استفاده از روش های تحلیلی پردازش و به دانش مبدل شوند تا بتوان از آن ها در فرآیند تصمیم گیری استفاده کرد.

ذخیره سازی اطلاعات و BIG DATA
استفاده از هوش تجاری باعث می شود تا حد امکان داده ها را در پایگاه داده مرکزی ذخیره کرده و یک پایگاه داده جامع اطلاعاتی Big Data را تشکیل داد. هر گونه اطلاعات داخل هتل همانند اطلاعات رزرواسیون و پذیرش میهمانان، پروفایل های دقیق از میهمان، اطلاعات پایانه های فروش مراکز درآمد و غیره برای بهترین تحلیل بسیار حائز اهمیت می باشد جدای از پایگاه داده مرکزی، در پایگاه داده هوش تجاری نیز ذخیره و نگهداری می شوند.