مدیریت هوشمند (هوش تجاری)

آنچه که مدیران امروز نیاز دارند، استفاده مناسب از داده هایی است که یا خود تولید کرده اند یا دیگران. مهمترین هدف از مدیریت هوشمند، تبدیل داده های خام به اطاعات، کسب دانش از اطلاعات تولید شده و تبدیل دانش به برنامه هایی است که همراستا با اهداف یک کسب و کار می باشند. کسب و کارهای امروزی بدون مدیریت هوشمند، قادر به رشد خود و حتی تضمین بقای خود در بازار نیستند.

هوشمندی کسب و کار (هوش تجاری) يک سيستم جديد، برنامه نرم­افزاري يا يک پروژه مستقل نيست. هوش تجاري يک چارچوب کاري شامل فرآيندها، ابزار و تکنولوژيهاي مختلف است که براي تبديل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش مورد نياز هستند. با استفاده از دانش به دست آمده، مديران شرکت ها و سازمانها مي­توانند بهتر تصميم­گيري كنند و با طرح برنامه­هاي عملي براي سازمان خود، فعاليتهاي تجاري را به صورت مؤثرتري انجام دهند.